News and Activities

MEETING BETWEEN JOFFA COMMITTEE MEMBERS AND JOHOR CUSTOMS DEPUTY DIRECTOR TUAN SHAHARUDIN BIN ABDUL MAJID

Date: 6th July 2022
Time: 2:30 pm
Venue: BILIK MESYUARAT 1, BAHAGIAN PERKASTAMAN, ARAS 2 ANJUNG SELATAN BSI.